Ekklesia, czyli Kościół

 

„Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.”  Rz 12, 5

 

 

 Duszpasterze

 

 

Proboszcz

iądz Ryszard Krzysztof Winiarski

urodził się 18 V 1961 r. w Bełżycach. Święcenia kapłańskie

przyjął w 1987 r. Pracował jako wikariusz w parafii kolegiackiej w Zamościu i w Krasnymstawie. Mając cztery lata kapłaństwa został proboszczem Parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. Jest twórcą i budowniczym Kuchni dla ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty w Krasnymstawie.

 

W 2004 r. został proboszczem Parafii Św. Michała Archanioła w Lublinie. W roku 2009 był kapelanem sióstr Jezusa Miłosiernego w Bledzewie. W latach 2009-2013 pełnił posługę kapelana szpitala i hospicjum w Puławach. Następnie pracował jako proboszcz parafii Św. Jana Nepomucena w Dorohusku.

 

Od 13 X 2019 r. jest proboszczem parafii Świętej Rodziny. Był dziekanem dekanatu Krasnystaw - Zachód i Lublin - Śródmieście. W 2008 r. został prałatem Jego Świętobliwości Papieża Benedykta XVI.

 

 

Jest autorem biblijnych katechez oraz znanym rekolekcjonistą. Pracował zarówno wśród ubogich jak i artystów, katechizował różne środowiska: chorych, więźniów, siostry zakonne, młodzież różnych typów szkół, dorosłych. Chętnie zapraszany do debat w Radiu i TVP Lublin.

 

W duchowych poszukiwaniach czerpie przede wszystkim z Biblii, doświadczeń drogi neokatechumenalnej, Ojców pustyni, charyzmatu Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz pobożności polskiej wsi. Wydał następujące książki:

 

Czas powrotu (1992), Zrywanie masek (1993), Uczta marnotrawnych (1995,1996), Wolny wybór (1999), Droga krzyżowa współczesnego człowieka (2000), Portret z Ojczyzną (2000), Drogi i rozdroża (2003), Droga krzyżowa, droga nadziei (2004), Anioły przedmieścia (2005), Proboszcz obecnych i nieobecnych (2006), Echo Ewangelii (tomy I - VII), Przypowieść zwana życiem (2016), Biblijna oś życia (2017), Trzy drogi krzyżowe (2018).

 

Drukował na łamach "Gościa Niedzielnego", "Niedzieli", "Naszego Dziennika", "Powinności", "Być sobą", "Przeglądu Katolickiego", "Angelusa Bronowickiego", "Wspólnoty Puławskiej", "FRONDY", "Wspólnoty Pogranicza".  O swoim pisarstwie mówi:

"Artykuły, felietony i wiersze nie stanowią alternatywy dla kaznodziejstwa i katechezy.

Są niewymuszonym dopełnieniem tego, czego nie da się powiedzieć z ambony lub w konfesjonale.

To mniej oficjalna, ale nie mniej ważna forma komunikowania ludzi z Bogiem".

 

Wikariusze

Ks. Wojciech Piłat

Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 r.

W parafii od 2020 r.

Katecheta w Szkole Podstawowej Nr 11

w Puławach.

 

Ks. Michał Kłysz

Święcenia kapłańskie przyjął w 2015 r.

W parafii od 2020 r.

Katecheta w Szkole Podstawowej Nr 11 w Puławach.

 

Kapelan

Rezydenci

Ks. Leszek Tałanda

Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 r. W parafii od 2020 r.

Ks. Kapelan Hospicjum Św. Matki Teresy z Kalkuty.

Ks. Kanonik Juliusz Iracki

W parafii od 13 września 2020 r.

Odszedł do Pana 6 XI 2021 r. w 49 roku kapłaństwa.

 

Ks. Kanonik Henryk Olech

Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 r. W parafii od 2002 r. Budowniczy dwóch kościołów: pw. NMP Królowej Polski w Nasutowie i Świętej Rodziny w Puławach. Odznaczony Medalem Wojewody Lubelskiego. Od 1 października 2019 r. zgodnie z przepisami prawa diecezjalnego przeszedł na emeryturę. Zobacz więcej

Księża

pochodzący z parafii

Ks. Dr Mikołaj Ścibior - święcenia w 2005 r. (Lublin)

 

Ks. Karol Masicz - święcenia w 2013 r.  (Warszawa)

 

Mikołaj Dudziński - alumn IV roku

 „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Mt 16,16-18

2020 r.

 

Wielki Post - Ks. prob. Ryszard Winiarski

 

2019 r.

 

Adwent - Liderzy Programu "Źródło"

Wielki Post - Ks. Dr Damian Kwiatkowski

Misje przed konsekracją kościoła

- Ks. Mirosław Bielecki

 

2018 r.

 

Adwent - Ks. Andrzej Szulej

Wielki Post - Ks. Dr Damian Kwiatkowski

 Rekolekcjoniści i Misjonarze
 Katecheci

Ks. Ryszard Winiarski

 

Ks. Wojciech Piłat

 

Ks. Michał Kłysz

 

Dorota Leonienko

 

Justyna Strus

 Rada Parafialna

III kadencja

 

Przewodniczący – Ks. prob. Henryk Olech

od 21 X 2019 – Ks. prob. Ryszard Winiarski

Abramek Mariola

Badzio Grażyna

Bernat Edward

Biaduń Waldemar

Boreczek Tadeusz

Budzyński Marian

Grenda Eugeniusz

Górecki Dariusz

Gugała Krzysztof

Kursa Justyna

Olech Sławomir

Porębska Ewa

Staszewski Krzysztof

Ścibior Marian

Ścibior Ryszard

Wieczorek Teresa

Wiercioch Bogusława

 

 Pracownicy Parafialni

Kościelni

Organiści

Łukasz Zieleniak

Krzysztof Staszewski

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Ministranci

 

Banaszek Jakub

Banaszek Maciej

Bielawski Jakub

Gaweł Michał

Kapusta Mikołaj

Kowalczyk Adam

Kowalewski Michał

Lassak Szymon

Ziembowicz Igor

 

Lektorzy

 

Burek Daniel

Chrzanowski Dominik

Chrzanowski Mateusz

Gałązka Mateusz

Gałązka Szymon

Gaweł Dominik

Gniot Franciszek

Górecki Kamil

Grudzień Bartłomiej

Grudzień Jan

Pać Przemysław

Plewka Piotr

Pomorski Adam

Pytka Juliusz

Sajnóg Tomasz

Szczuka Szymon

Szyszko Michał

Wiktorowski Michał

Zawadzki Krystian

Zawadzki Kuba

 

Lektorzy Seniorzy

 

Bernat Edward

Budzyński Marian

Goluch Krzysztof

Grenda Eugeniusz

(nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej)

Pać Marcin

Pawelec Józef

Pytka Arkadiusz

Ścibior Ryszard

 

KANCELARIA

Parafii Świętej Rodziny w Puławach czynna jest od poniedziałku do soboty oprócz świąt:

7.30-8.30 oraz 17.00-18.00; w sezonie

zimowym (październik - marzec) w godzinach: 16.00-17.00.

 

ul. Saperów Kaniowskich 2

24-100 Puławy

 

kancelaria@swietarodzinapulawy.pl

 

81 565 10 70 Ks. Proboszcz: 605 242 671

LINKI

 

> "Głos Rodziny" - pismo parafialne

 

> "Echo Ewangelii" - blog

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

DAROWIZNA

 

Z dopiskiem: "Na cele kultu religijnego".

 

 

Numery kont:

> PKO BP S.A. : 51 1020 3219 0000 9002 0047 1227

> BPS: 05 8741 0004 0020 3603 2000 0040

© 2020. Parafia Świętej Rodziny w Puławach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Duszpasterze