Ekklesia, czyli Kościół

 

„Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.”  Rz 12, 5

 

 

 Duszpasterze

 

 

Proboszcz

iądz Ryszard Krzysztof Winiarski

urodził się 18 V 1961 r. w Bełżycach. Święcenia kapłańskie

przyjął w 1987 r. Pracował jako wikariusz w parafii kolegiackiej w Zamościu i w Krasnymstawie. Mając cztery lata kapłaństwa został proboszczem Parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. Jest twórcą i budowniczym Kuchni dla ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty w Krasnymstawie.

 

W 2004 r. został proboszczem Parafii Św. Michała Archanioła w Lublinie. W roku 2009 był kapelanem sióstr Jezusa Miłosiernego w Bledzewie. W latach 2009-2013 pełnił posługę kapelana szpitala i hospicjum w Puławach. Następnie pracował jako proboszcz parafii Św. Jana Nepomucena w Dorohusku.

 

Od 13 X 2019 r. jest proboszczem parafii Świętej Rodziny. Był dziekanem dekanatu Krasnystaw - Zachód i Lublin - Śródmieście. W 2008 r. został prałatem Jego Świętobliwości Papieża Benedykta XVI.

 

 

Jest autorem biblijnych katechez oraz znanym rekolekcjonistą. Pracował zarówno wśród ubogich jak i artystów, katechizował różne środowiska: chorych, więźniów, siostry zakonne, młodzież różnych typów szkół, dorosłych. Chętnie zapraszany do debat w Radiu i TVP Lublin.

 

W duchowych poszukiwaniach czerpie przede wszystkim z Biblii, doświadczeń drogi neokatechumenalnej, Ojców pustyni, charyzmatu Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz pobożności polskiej wsi. Wydał następujące książki:

 

Czas powrotu (1992), Zrywanie masek (1993), Uczta marnotrawnych (1995,1996), Wolny wybór (1999), Droga krzyżowa współczesnego człowieka (2000), Portret z Ojczyzną (2000), Drogi i rozdroża (2003), Droga krzyżowa, droga nadziei (2004), Anioły przedmieścia (2005), Proboszcz obecnych i nieobecnych (2006), Echo Ewangelii (tomy I - VII), Przypowieść zwana życiem (2016), Biblijna oś życia (2017), Trzy drogi krzyżowe (2018).

 

Drukował na łamach "Gościa Niedzielnego", "Niedzieli", "Naszego Dziennika", "Powinności", "Być sobą", "Przeglądu Katolickiego", "Angelusa Bronowickiego", "Wspólnoty Puławskiej", "FRONDY", "Wspólnoty Pogranicza".  O swoim pisarstwie mówi:

"Artykuły, felietony i wiersze nie stanowią alternatywy dla kaznodziejstwa i katechezy.

Są niewymuszonym dopełnieniem tego, czego nie da się powiedzieć z ambony lub w konfesjonale.

To mniej oficjalna, ale nie mniej ważna forma komunikowania ludzi z Bogiem".

 

Wikariusze

Ks. Wojciech Piłat

Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 r.

W parafii od 2020 r.

Katecheta w Szkole Podstawowej Nr 11

w Puławach.

 

Ks. Michał Kłysz

Święcenia kapłańskie przyjął w 2015 r.

W parafii od 2020 r.

Katecheta w Szkole Podstawowej Nr 11 w Puławach.

 

Kapelan

Rezydenci

Ks. Krzysztof Ciupak

Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r. W parafii od 2023 r.

Ks. Kapelan Hospicjum Św. Matki Teresy z Kalkuty.

Ks. Kanonik Juliusz Iracki

W parafii od 13 września 2020 r.

Odszedł do Pana 6 XI 2021 r. w 49 roku kapłaństwa.

 

Ks. Kanonik Henryk Olech

Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 r. W parafii od 2002 r. Budowniczy dwóch kościołów: pw. NMP Królowej Polski w Nasutowie i Świętej Rodziny w Puławach. Odznaczony Medalem Wojewody Lubelskiego. Od 1 października 2019 r. zgodnie z przepisami prawa diecezjalnego przeszedł na emeryturę. Zobacz więcej

Księża

pochodzący z parafii

Ks. Dr Mikołaj Ścibior - święcenia w 2005 r. (Lublin)

 

Ks. Karol Masicz - święcenia w 2013 r.  (Warszawa)

 

Ks. Mikołaj Dudziński - święcenia w 2023 r. (Lublin)

 „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Mt 16,16-18

2024 r.

 

Wielki Post - Ks. Paweł Matyjaszewski,

kapelan PSK 4 w Lublinie

 

2023 r.

 

Adwent - Ks. Dr Zbigniew Wójtowicz

Wielki Post - Ks. Dr Dominik Chmielewski,

Salezjanin

 

2022 r.

 

Adwent - Ks. Józef Maciąg

Wielki Post - Ks. Dr Robert Muszyński,

Szkoła Formacji Duchowej

 

2021 r.

 

Adwent - Ks. Marek Goch,

proboszcz par. Boża Wola

Wielki Post - o. Dr Juliusz Pyrek OFM Cap.

 Rekolekcjoniści i Misjonarze
 Katecheci

Ks. Ryszard Winiarski

 

Ks. Wojciech Piłat

 

Ks. Michał Kłysz

 

Dorota Leonienko

 

Justyna Strus

 Rada Parafialna

IV kadencja

 

Przewodniczący – Ks. prob. Ryszard Winiarski

Biaduń Ewelina

Budzyński Marian

Gałązka Szymon

Grenda Eugeniusz

Jarnicki Przemysław

Kapusta Szymon

Kursa Justyna

Mocarski Antoni

Mucha Elżbieta

Nawrotek Elżbieta

Ks. Piłat Wojciech

Skowron Ireneusz

Socha Irena

Stachniuk Grażyna

Stachyra Grzegorz

Sumorek Ilona

Szczypa Renata

Wrótniak-Terlecka Ilona

 

 Pracownicy Parafialni

Kościelni

Organiści

Łukasz Zieleniak

Grzegorz Głos

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Ceremoniarze

 

Sajnóg Tomasz

 

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

 

Grenda Eugeniusz

 

Lektorzy Seniorzy

 

Budzyński Marian

Pawelec Józef

Pytka Arkadiusz

Ścibior Ryszard

 

Lektorzy

 

Burek Daniel

Chrzanowski Dominik

Chrzanowski Mateusz

Gałązka Mateusz

Gałązka Szymon

Gniot Franciszek

Grudzień Bartłomiej

Grudzień Jan

Kapusta Szymon

Plewka Piotr

Pytka Juliusz

 

Ministranci

 

Banaszek Jakub

Banaszek Maciej

Gaweł Michał

Kapusta Mikołaj

Kowalewski Michał

Lassak Szymon

Plewka Jakub

Terlecki Kajetan

 

Kandydaci

 

Jankowski Kacper

Junko Leonard

Kleszczyński Ignacy

Mazurek Bernard

Morawski Piotr

 

KANCELARIA

Parafii Świętej Rodziny w Puławach czynna jest od poniedziałku do soboty oprócz świąt:

7.30-8.30 oraz 17.00-18.00;

W soboty czynna tylko przed południem.

 

ul. Saperów Kaniowskich 2

24-100 Puławy

 

kancelaria@swietarodzinapulawy.pl

 

81 565 10 70 Ks. Proboszcz: 605 242 671

LINKI

 

> "Głos Rodziny" - pismo parafialne

 

> "Echo Ewangelii" - blog

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

DAROWIZNA

 

Z dopiskiem: "Na cele kultu religijnego".

 

 

Numery kont:

> PKO BP S.A. : 51 1020 3219 0000 9002 0047 1227

> BPS: 05 8741 0004 0020 3603 2000 0040

© 2020. Parafia Świętej Rodziny w Puławach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Duszpasterze