Reliquiae

 

Mówiła bowiem: "Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa".

Mk 5,28-35

 

 

 

Chrześcijański Kult Relikwii

Kult relikwii w chrześcijaństwie ma swą długą i burzliwą historię. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności, nie zawsze zgodnej z oficjalnym nauczaniem i teologią. Jednak okazał się ważny dla wielu pokoleń i stanowił pomoc w ewangelizacji narodów, ale niekiedy też ją utrudniał. Dziś znaczenie relikwii osłabło i nie absorbują one już tak wielu wierzących. Nie znaczy to, że relikwii dziś się nie eksponuje i nie czci. Znamiennym jest jednak fakt, że nic nie wspomina o nich Katechizm Kościoła Katolickiego, choć dawne tradycje zakorzenione w życiu wiernych nie zanikły. Epoka, w której żyjemy, przyniosła nowe spojrzenie na świętych. Bardziej niż wymowę czcigodnych kości, oprawionych w szlachetne metale, w nauczaniu Kościoła akcentuje się heroiczność cnót i przykład życia świętych.

Relikwie (łac. reliquiae - szczątki, resztki) to materialne pozostałości zachowane po śmierci świętych, przede wszystkim kości, ale także przedmioty osobiste. Niezaprzeczalne świadectwa kultu relikwii pochodzą z IV wieku, lecz swymi korzeniami sięga on wcześniejszego okresu, gdy czczono groby męczenników. Historia relikwii rozpoczyna się na dobre w IV wieku. Wtedy to zaczęto umieszczać zmarłych jak najbliżej grobu męczennika, a gdy zabrakło wokół niego miejsca, groby opróżniano, a kości składano do wspólnej mogiły. Tak powstały ossaria i później wielu sądziło, że są to szczątki męczenników. To z nich następnie pozyskiwano wiele relikwii. W tym też czasie zaczęto pielgrzymować do grobów męczenników w celu ożywienia swej wiary. Męczennicy i święci nie byli jednak obiektem religijnego kultu, gdyż ten przysługiwał tylko Bogu.

Chrześcijaństwo późnego antyku zaczęło zdobić groby męczenników i świętych oraz pozyskiwać ich relikwie. To właśnie w epoce pokonstantyńskiej na grobach męczenników wzniesiono wspaniałe bazyliki (Piotra, Pawła, Wawrzyńca, Agnieszki, Kosmy i Damiana), które przyciągały pielgrzymów. Skromne kiedyś martyria nad grobami męczenników zaczęto zdobić, ich nagrobne płyty polewano pachnącym olejkiem, dekorowano kwiatami i palono przy nich lampy.

Przy relikwiach pojawiali się ludzie wszystkich stanów, nawiedzali je również cesarze. Ceniono nie tylko relikwie męczenników, ale także relikwie krzyża Chrystusowego, znalezionego przez cesarzową Helenę w 324 r. w Palestynie. Miasta pozbawione męczenników zaczęły importować relikwie. Chociaż edykt cesarza Teodozjusza z 386 r. zabraniał dzielenia ciał męczenników i handlu nimi, to jednak już w V w. na Wschodzie relikwie dzielono nagminnie i nie szanowano zakazu ekshumacji. Na Zachodzie

Relikwie w posiadaniu parafii

 

Relikwiarium Parafii Św. Rodziny w Puławach posiada udokumentowane relikwie:

 

Bł. Anieli Salawy

Bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej

Bł. Hanny Chrzanowskiej

Bł. Pieriny Morosini

Bł. Ewy Noiszewskiej

Bł. Karoliny Kózkównej

Bł. Marty Wołowskiej

Bł. Marceliny Darowskiej

Bł. Marii Luizy Merkert

Bł. Dziesięciu Męczennic z Nowogródka

Bł. Wincentego Kadłubka

Bł. Ks. Jana Balickiego

Bł. Ignacego Kłopotowskiego

Bł. Ks. Stanley`a Rothera

Bł. Ks. Władysława Findysza

Bł. Bronisława Markiewicza

Bł. Honorata Koźmińskiego

Bł. Jana Beyzyma

Bł. Jakuba Strzemię

Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Bł. Ks. Jana Stanka

Bł. Ks. Józefa Kurzawy

Bł. Ks. Michała Sopoćki

Bł. Ks. Wincentego Matuszewskiego

Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego

Bł. Róży Czackiej

Bł. Bartolo Longo

Św. Marii Teresy Ledóchowskiej

Św. Andrzeja Boboli

Św. Brata Alberta Chmielowskiego

Św. Benedykta

Św. Klemensa Rzymskiego

Św. Jozafata Kuncewicza

Św. Józefa Sebastiana Pelczara

Św. Leopolda Mandic`a

Św. Paschalisa

Św. Placyda

Św. Stanisława Kostki

Św. Stanisława Papczyńskiego

Św. Wenancjusza

Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Św. Miriam Baouardy

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Św. Hiacynty Marto

Św. Franciszka Marto

Św. Jana Pawła II

 

 

 

 

Ze skarbca myśli ociemniałej Świętej

 

Kościół żywy, składający się z ludzi, podlega tym samym prawom, co organizm ludzki,

więc narażony jest na słabość i choroby, nieraz zakaźne i ciężkie, wciąż ma świadomość

zagrożeń, które niesie „świat”, w rozumieniu odrzucenia Boga, Chrystusa, Ewangelii.

 

***

Pozdrowienie laskowe:

„Przez krzyż!” - „Do nieba!”

 

***

Jeśli chcesz być szczęśliwym naucz się cierpliwie czekać. Trzeba mieć cierpliwość, by

doczekać się żniwa.

 

***

Nazywam moimi dziećmi tych wszystkich, którzy wchodząc do Dzieła Lasek pragną być

rządzeni we wszystkim i zawsze jedynie prawem Bożym, Ewangelią i prawem Kościoła.

 

***

Spełnienie obowiązku daje człowiekowi spokój i zadowolenie, a poczucie, że może być

pożytecznym, daje mu świadomość swojej wartości.

***

 

Osoby pracujące albo zatracą się w całości, dodając do niej swoją indywidualność i

harmonizując zupełnie z nią, albo też jako ciało obce wywoływać będą choroby w

organizmie Dzieła.

***

Dzieło nasze powstało w pierwszym rzędzie dla chwały Bożej i dla dobra dusz. Nie jest i

nie powinno nigdy istnieć dla innego celu bliższego i praktycznego. O tym pierwszym celu

nie wolno zapominać. Chociażby się to w pewnych wypadkach wydawało szaleństwem

trzeba niezmiennie czuwać nad czystością wyboru środków, aby nie przeszkadzać Bogu w

używaniu Dzieła jako swego narzędzia.

***

 

Teraz ludzkość przechodzi straszne męki[...] Jeżeli człowiek rozumie, że nie ma niczego,

co by nie było dopuszczone przez Boga, to widzi we wszystkim miłosierną rękę Boga,

który używa cierpienia dla dobra człowieka.

***

 

Nie wolno nam sobie pozwalać na najmniejsze niechęci, złe uczucia do kogokolwiek,

nawet w stosunku do wrogów, za których mamy obowiązek modlitwy.

 

***

 

Dzieło jest z boga i dla Boga i innej racji bytu nie ma. Gdyby zboczyło z tej drogi, niech

przestanie istnieć.

 

***

Życie człowieka żyjącego z wiary, choć na pozór często szare i nudne, jest w

rzeczywistości pełnym treści i światła.

 

***

Na każdy dzień Bóg daje nam pomoc swojej łaski za cenę trwania w wierności.

 

***

Człowiek prawdziwie prosty widzi siebie w stosunku do Boga i w tymże samym świetle

 

widzi wszystko, co go otacza. Tylko w tym świetle wszystko, co jest w człowieku, czym

on jest, i wszystko, co go otacza, nabiera prawdziwej wartości.

 

 

Czytaj: Męczennice z Nowogródka

Czytaj: Relikwie bł. Bronisława Markiewicza na Niwie

 Fotografie

 

Certyfikaty

 

 

ZOBACZ WIECEJ

 

Bractwo

 

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

KANCELARIA

Parafii Świętej Rodziny w Puławach czynna jest od poniedziałku do soboty oprócz świąt:

7.30-8.30 oraz 17.00-18.00;

W soboty czynna tylko przed południem.

 

ul. Saperów Kaniowskich 2

24-100 Puławy

 

kancelaria@swietarodzinapulawy.pl

 

81 565 10 70 Ks. Proboszcz: 605 242 671

LINKI

 

> "Głos Rodziny" - pismo parafialne

 

> "Echo Ewangelii" - blog

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

DAROWIZNA

 

Z dopiskiem: "Na cele kultu religijnego".

 

 

Numery kont:

> PKO BP S.A. : 51 1020 3219 0000 9002 0047 1227

> BPS: 05 8741 0004 0020 3603 2000 0040

© 2020. Parafia Świętej Rodziny w Puławach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Certyfikaty

 Bractwo

MENU
ROZWAŻANIA KATECHEZY HOMILIE CODZIENNE
 Relikwie
 Fotografie
 Certyfikaty
 Bractwo
Apostolstwo Dobrej Śmierci